Iberogast® - ulotka

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

 • Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
 • Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
 • Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki.

 1. Co to jest lek Iberogast® i w jakim celu się go stosuje
 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Iberogast®
 3. Jak stosować lek Iberogast®
 4. Możliwe działania niepożądane
 5. Jak przechowywać lek Iberogast®
 6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Iberogast® i w jakim celu się go stosuje

Iberogast® jest lekiem roślinnym do stosowania w leczeniu zaburzeń czynnościowych (żołądkowo-jelitowych) związanych z motoryką (pasażem) przewodu pokarmowego, takich jak dyspepsja czynnościowa (niestrawność) czy zespół jelita nadwrażliwego. Zaburzenia te objawiają się głównie dolegliwościami skurczowymi jamy brzusznej i jelit, bólem brzucha, uczuciem pełności, wzdęciami, nudnościami i zgagą.

Iberogast® łagodzi uczucie pełności, wzdęcia, osłabia skurcze żołądka i jelit. Wykazuje właściwości przeciwzapalne, wiatropędne, przeciwutleniające i przeciwbakteryjne.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Iberogast®

Kiedy nie stosować leku Iberogast®

Jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek ze składników tego leku. Nie zaleca się podawania dzieciom w wieku poniżej 6 lat. U dzieci w wieku poniżej 6 lat każdy ból brzucha powinien być konsultowany z lekarzem.

Jeśli u pacjenta występuje lub występowała w przeszłości choroba wątroby lub jeśli pacjent przyjmuje leki, które - według ulotki dla pacjenta - mogą powodować działania niepożądane w postaci uszkodzenia wątroby. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli u pacjenta wystąpi zażółcenie skóry lub oczu, ciemne zabarwienie moczu, odbarwienie stolca, ból w nadbrzuszu, należy natychmiast przerwać stosowanie leku Iberogast® i skonsultować się z lekarzem. Mogą to być objawy uszkodzenia wątroby. Pacjenci ze stwierdzoną chorobą wątroby powinni skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem stosowania leku Iberogast®.

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpi poprawa lub pacjent poczuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem, aby wykluczyć inne poważne choroby.

Lek Iberogast® a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Interakcje nie są znane.

Lek Iberogast® z alkoholem

Ze względu na zawartość alkoholu Iberogast® nie jest przeznaczony i nie powinien być stosowany u osób z chorobą alkoholową.

Lek Iberogast® zawiera etanol (alkohol) w stężeniu objętościowym wynoszącym ok. 31%. Jednorazowa dawka leku dla dorosłych (20 kropli) zawiera do 240 mg etanolu, co odpowiada ok. 6,2 ml piwa lub 2,6 ml wina na dawkę.

Dzieci oraz osoby z grup wysokiego ryzyka, do których zalicza się np. pacjentów z chorobami wątroby lub padaczką, powinni skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem leku Iberogast®.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży albo planuje dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W celu zachowania ostrożności zaleca się unikanie stosowania leku Iberogast® w okresie ciąży.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pojedyncza dawka dla dorosłych zawiera do 240 mg alkoholu (etanol). Jeśli lek Iberogast® stosowany jest zgodnie z zaleceniami nie powinien mieć istotnego wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn (patrz punkt „Lek Iberogast® z alkoholem”).

3. Jak stosować lek Iberogast®

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Podczas dozowania trzymać butelkę z kroplomierzem pod kątem 45°. Po użyciu szczelnie zamknąć zieloną zakrętką.

Podanie doustne.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, Iberogast® przyjmuje się w niewielkiej ilości płynu przed lub w czasie posiłków.

Zalecana dawka leku Iberogast® to:

 • dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 3 razy na dobę po 20 kropli,
 • dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 3 razy na dobę po 15 kropli,
 • dzieci w wieku poniżej 6 lat: nie zaleca się stosowania.

Czas stosowania:

Jeśli po 7 dniach stosowania leku dolegliwości nie ustępują, należy zasięgnąć porady lekarza na temat ich przyczyny.

Wstrząsnąć przed użyciem

Obecność osadu czy zmętnienia nie wpływa na skuteczność płynu Iberogast®.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Iberogast®

Nie ma żadnych doniesień o ostrym przedawkowaniu. Zasadniczo jednak należy uwzględnić zawartość alkoholu.

Przypadkowe przyjęcie o jedną lub dwie dawki leku Iberogast® za dużo, tzn. łącznie od 40 do 60 kropli, zwykle nie prowadzi do negatywnych konsekwencji. W przypadku przyjęcia znacznie większych dawek, należy zwrócić się o pomoc do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania leku Iberogast®

W przypadku pominięcia przyjęcia leku Iberogast®, należy odczekać do nadejścia pory przyjęcia następnej dawki i przyjąć wówczas dawkę przepisaną przez lekarza lub podaną w niniejszej ulotce w punkcie dotyczącym dawkowania.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W bardzo rzadkich przypadkach (rzadziej niż 1 na 10 000) mogą pojawić się reakcje nadwrażliwości takie jak np. reakcje skórne, świąd, duszność.

Częstość nieznana: występowały przypadki uszkodzenia wątroby (zwiększenie wartości wskaźników czynności wątroby, żółtaczka polekowa, zapalenie wątroby i niewydolność wątroby); w razie wystąpienia takich objawów, jak zażółcenie skóry lub oczu, ciemny mocz i odbarwiony stolec, należy niezwłocznie zaprzestać przyjmowania leku Iberogast® i zgłosić się do lekarza.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C
02-222 Warszawa
Tel.: +48 22 49 21 301
Faks: + 48 22 49 21 309
Strona internetowa: https://smz.ezdrowie.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu. 

5. Jak przechowywać lek Iberogast®

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Okres ważności po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego: 8 tygodni.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Iberogast®

100 ml płynu zawiera:

Iberis amara herbae extractum (wyciąg z ziela ubiorka gorzkiego) ekstrahent – etanol 50% (v/v)

(1: 1,5 – 2,5)

15,0 ml

Angelicae radicis extractum (wyciąg z korzenia arcydzięgla) ekstrahent – etanol 30% (v/v)

(1: 2,5 – 3,5)

10,0 ml

Matricariae flos extractum (wyciąg z kwiatu rumianku) ekstrahent – etanol 30% (v/v)

(1: 2 – 4)

20,0 ml

Carvi fructus extractum (wyciąg z owocu kminku) ekstrahent – etanol 30% (v/v)

(1: 2,5 – 3,5)

10,0 ml

Silybi mariani fructus extractum (wyciąg z owocu ostropestu) ekstrahent – etanol 30% (v/v)

(1: 2,5 – 3,5)

10,0 ml

Melissae folii extractum (wyciąg z liści melisy) ekstrahent – etanol 30% (v/v)

(1: 2,5 – 3,5)

10,0 ml

Menthae piperitae folii extractum (wyciąg z liści mięty pieprzowej) ekstrahent – etanol 30% (v/v)

(1: 2,5 – 3,5)

5,0 ml

Chelidonii herbae extractum (wyciąg z ziela glistnika) ekstrahent – etanol 30% (v/v)

(1: 2,5 – 3,5)

10,0 ml

Liquiritiae radicis extractum (wyciąg z korzenia lukrecji) ekstrahent – etanol 30% (v/v)

(1: 2,5 – 3,5)

10,0 ml

 

Lek Iberogast® zawiera 29,5 – 32,6 % (v/v) etanolu.

Jak wygląda lek Iberogast® i co zawiera opakowanie

Butelka z brunatnego szkła z biało-zieloną zakrętką polietylenową, z zabezpieczeniem gwarancyjnym, aluminiową wkładką i kroplomierzem, w tekturowym pudełku. Opakowanie zawiera 20 ml, 50 ml lub 100 ml płynu Iberogast®.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa
Tel.: +48 22 572 35 00

Wytwórca

STEIGERWALD Arzneimittelwerk GmbH
Havelstrasse 5
64295 Darmstadt
Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 05.2022

BIBLIOGRAFIA

Iberogast®

Butelka Iberogast wśród liści.