Iberogast® - najczęściej zadawane pytania

Korzystaj z mocy natury23, 28, 79, 92, 114, 115, 116, 123, 149, 187 dzięki ekstraktom545 z 9 roślin leczniczych. Klinicznie przebadane i potwierdzone rozwiązanie rekomendowane przez ekspertów 23, 28, 79, 92, 114, 115, 116, 123, 149, 187.

Iberogast®

Iberogast classic