Do góry
Konsultacja merytoryczna: Prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht
 Iberogast to lek na Zespół Jelita Drażliwego oraz Dyspepsję (Niestrawność) Czynnościową

1. Czym jest zespół jelita drażliwego (ZJD lub IBS)?

Zespół jelita drażliwego jest zaburzeniem z szerokiej gamy tzw. czynnościowych zaburzeń przewodu pokarmowego, to znaczy takich w których nawet przy współczesnych bardzo zaawansowanych technikach diagnostycznych organicznej przyczyny schorzenia nie udaje się ustalić. Każdy pacjent choruje trochę po swojemu, jednak pewne charakterystyczne cechy zespołu udaje się uchwycić u każdej osoby na ten zespół cierpiącej.

Odsetek chorujących na IBS szacowany jest różnie, najnowsze dane z 2016 roku szacują ten odsetek na 11,2%. Kobiety chorują częściej niż mężczyźni, młodsi ludzie częściej niż starsi. i

Tzw. Kryteria Rzymskie IV zaburzeń czynnościowych definiują IBS w następujący sposób:

 • Są to nawracające bóle brzucha, występujące co najmniej 1 x w tygodniu, w ciągu ostatnich 3 miesięcy i które rozpoczęły się co najmniej 6 miesięcy temu i którym towarzyszą co najmniej dwa z wymienionych niżej objawów:
  • Związek z defekacją,
  • Związek ze zmianą częstości oddawania stolca,
  • Związek ze zmianą konsystencji stolca,
 • Dodatkowymi objawami zgłaszanymi przez chorych mogą być:
  • Poposiłkowy charakter dolegliwości,
  • Fibromialgia, ospałość, bóle głowy, bóle pleców,
  • Nocne oddawanie moczu, częste i naglące oddawanie moczu lub niekompletne opróżnianie pęcherza moczowego.

1.1. Postacie zespołu jelita drażliwego i ich objawy

Wyróżnia się cztery postacie ZJD:

 • z dominującą biegunką około 1/3 chorych; IBS-D (diarrhea)
 • z dominującym zaparciem około 1/3 chorych; IBS-C (costipation)
 • podtyp mieszany około 1/3 chorych; IBS-M (mixed)
 • niesklasyfikowana; IBS-U (unclassyfied)

Wszystkie typy mogą przechodzić u jednego pacjenta jeden w drugi, stąd mogą być fazy choroby przebiegające z biegunką, zaparciem itd.

1.2. Przyczyny powstawania zespołu jelita drażliwego

Patomechanizm powstawania zespołu jelita nadwrażliwego jest złożony i na obecnym etapie badan uważa się, że istotnymi czynnikami nawzajem na siebie wpływającymi są: predyspozycja genetyczna, wpływy środowiskowe w tym szczególnie wychowawcze i psychosocjalne (np. nadopiekuńczość matek) a także takie czynniki jak przebyte infekcje, operacje, stres czy nietolerancje pokarmowe. Wszystkie wymienione czynniki predysponujące prowadzą do zaburzeń w motoryce przewodu pokarmowego, nadwrażliwości bólowej, wzrostu przepuszczalności jelita dla antygenów pokarmowych, aktywacji układu odpornościowego, zaburzeń w mikrobiocie jelitowej i zaburzeń w szeroko rozumianej funkcji osi mózg-jelito.