Do góry

Zespół jelita drażliwego (ZJD)

Konsultacja merytoryczna: Prof. dr hab. n. med. Piotr Albrecht

 1. Czym jest zespół jelita drażliwego (ZJD lub IBS)?
  1.1. Postacie zespołu jelita drażliwego i ich objawy
  1.2. Przyczyny powstawania zespołu jelita drażliwego
 2. Diagnostyka zespołu jelita drażliwego
  2.1. Wywiad
  2.2. Kiedy iść do lekarza?
  2.3. Badania diagnostyczne
  2.4. Choroby o objawach podobnych do ZJD (IBS)
 3. Leczenie zespołu jelita drażliwego
  3.1. Aspekt psychologiczny
  3.2. Leczenie formy biegunkowej

  3.3. Leczenie formy zaparciowej

  3.4 Zespół jelita drażliwego – leczenie Iberogastem®Iberogast – reklama

  3.5. Domowe sposoby łagodzenia objawów zespołu jelita drażliwego
  3.6. Konsekwencje długotrwałego nieleczenia zespołu jelita drażliwego
 4. Dieta i styl życia w zespole jelita drażliwego
  4.1. Dieta w postaci biegunkowej ZJD – co jeść, a co ograniczyć?
  4.2. Dieta w postaci biegunkowej ZJD
  4.3 Wpływ stylu życia na ZJD (IBS)
  4.4 Dieta FODMAP w zespole jelita drażliwego
 5. Zespół jelita drażliwego u dzieci
  5.1. Objawy
  5.2. Przyczyny

Piśmiennictwo:
1. Drossmann DA. Functional Gastrointestinal disirders: history, pathophysiology, clinical features, and Rome IV. Gastroenterology. 2016;150:1262-1279.
2. Longstreth G.F., Thompson W.G., Chey W.D. i wsp. Functional bowel disorders. Gastroenterology 2006;130:1480–1491.
3. Whitehead W.E., Paulsson O., Jones K.R. Systematic review of the comorbidity of irritable bowel syndrome with other disorders: what are the causes and implications? Gastroenterology 2002;122:1140–1156.
4. Benninga MA et al. Childhood Functional Gastrointestinal Disorders: Neonate/Toddler. Gastroenterology 2016;150:1443-1455.
5. Hyams JS et al. Functional Disorders: Children and Adolescents. Gastroenterology 2016;150:1456-1468.
6. Chang L., Lacy BE., Spiegel BMR. An Evidence-based Approach to Therapy in IBS-D: A Case Study Compendium. Gastroenterol Hepatol (N Y). 2010 Sep;6(9 Suppl 15):1-12.
7. Magge S., Lembo A. Low-FODMAP diet for treatment of Irritable Bowel Syndrome, Gastroenterology & Hepatology, 2012, 8, 739-745.
8. Charakterystyka produktu leczniczego Iberogast
9. STW 5 (Iberogast®) - Bezpieczny i skuteczny standard leczenia w zaburzeniach czynnościowych przewodu pokarmowego”, Ottllinger et al.; Wien Med Wochenschr (2013) 163:65–72.

Pobierz artykuł w formie pdf